ჩვენი ექსპერტთა გუნდი თქვენს საჭიროებებზე დაყრდნობით შეიმუშავებს ინდივიდუალურ სამოქმედო გეგმას

შეგიძლიათ დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ ჩვენი დახმარებით მსოფლიო დონის კადრებს ადვილად დაიმატებთ გუნდში, გააუმჯობესებთ მუშაობის ეფექტურობას და თქვენი ბიზნესის საჭიროებისამებრ გამოიყენებთ მომხმარებლებთან მუშაობის ჩვენეულ, მრავალწლიან აპრობირებულ გამოცდილებას, რათა მიიღოთ საჭირო დამატებითი მხარდაჭერა. ჩვენი შემოთავაზებული მომსახურება აერთიანებს ღრმა ცოდნას, მოწინავე ტექნოლოგიასა და გულწრფელ ემოციას.

ჩვენი სერვისები

საოპერაციო ეფექტურობა

დღევანდელი ბაზარი უკიდურესად არასტაბილურია, რაც კომპანიებისთვის შემოსავლის ტრადიციული წყაროების გამოყენებას უფრო ართულებს. სწორედ ამიტომ, აუცილებელი ხდება მომხმარებლებზე მორგებული ბიზნეს მოდელის შემუშავება, რომლის მამოძრავებელ ძალას ადამიანები წარმოადგენენ და რომელიც უმაღლესი დონის გამოცდილებისა და შედეგების მოსაწოდებლად ტექნოლოგიას იყენებს. ჩვენი გუნდი ჩამოგიყალიბებთ ხარჯ-ეფექტურ მოდელს, რომელიც დაგეხმარებათ გააუმჯობესოთ საქმიანობა და ამავე დროს გაზარდოთ ოპერაციული შედეგები.

კლიენტის ჩართულობა

თქვენ გსურთ, რომ მომხმარებლები კვლავ გიბრუნდებოდნენ. ჩვენ თქვენთან ერთად მომხმარებლის ლოიალობის ჩამოყალიბებისა და ზრდის გეგმას შევიმუშავებთ, იმის უზრუნველყოფით, რომ მომხმარებლის კმაყოფილება და მათი შენარჩუნება თქვენი წარმატების საფუძველი იქნება. ჩვენ მიერ შემოთავაზებული პროდუქტები და სერვისები უზრუნველგყოფთ ყველა საჭირო იარაღით, მთელი სასიცოცხლო ციკლის მანძილზე საუკეთესო სამომხმარებლო გამოცდილების უზრუნველყოფით ხელმეორედ დააინტერესოთ არსებული მომხმარებლები. ამას საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში დადებითი გავლენა ექნება თქვენი შემოსავლის ნაკადებზე.

კლიენტის მხარდაჭერის ავტომატიზებული ტექნოლოგია

უსარგებლო ბოტებზე გაცილებით საინტერესო არაერთი იარაღი არსებობს. ჩვენ დაგეხმარებით გაერკვეთ სიტუაციაში, დაზოგოთ დრო და ფინანსური რესურსები. ავტომატიზაციის ჩვენი გადაწყვეტები დაგეხმარებათ სერვისის დანახარჯის შემცირებაში, რაც მიიღწევა მომხმარებლის თვითმომსახურების მხარდაჭერასა და მომხმარებლის გამოცდილების ჭკვიანი, ვირტუალური ასისტენტების დახმარებით გაუმჯობესებაში. ტექნოლოგიის აღნიშნული თანამედროვე ნაკრები და ხელოვნური ინტელექტი დაეხმარება თქვენს კადრებს ისწავლონ უფრო სწრაფად და უკეთესად მოემსახურონ მომხმარებლებს.

ბიზნეს ინტელიგენსი და ანალიტიკა

ჩვენი გადაწყვეტები ისეა შექმნილი, რომ საშუალება მოგცეთ მიიღოთ კარგად გაცნობიერებული ბიზნეს გადაწყვეტილებები, როგორც ოპერაციული ისე სტრატეგიული თვალთახედვით. მიმართულება, რომლის აღებასაც გადაწყვეტთ 100%-ით მონაცემებით იქნება მხარდაჭერილი. ჩვენ დაგეხმარებით ახალი შესაძლებლობების შექმნასა და ადამიანური რესურსებისა და ფინანსური ეფექტურობის უკეთ მართვაში. აღნიშნული ანალიტიკური გადაწყვეტების კომბინაცია მომხმარებლის მომსახურებასთან დაკავშრებულ ტექნოლოგიებთან, საშუალებას მოგცემთ თქვენი რესურსების უტილიზაცია ძალიან ხარჯ-ეფექტური გზით მოახდინოთ და ამავდროულად გაზარდოთ ხარისხიც.